Roermond in finale mkb-vriendelijkste gemeente. Gemeente regiowinnaar Zuid-Nederland

Roermond – 23 oktober. Roermond mag zich de mkb-vriendelijkste gemeente noemen van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Burgemeester Peter Cammaert en wethouder van Economische Zaken Ferdinand Pleyte hebben vanmorgen in de MKBuzz de prijs voor regiowinnaar in ontvangst genomen. Roermond is daarmee ook automatisch genomineerd voor een plek in de landelijke finale op 28 november in Amsterdam. Daar moet de gemeente het opnemen tegen de drie overige regiowinnaars (Noord-, Oost-, en West-Nederland). Al eerder was Roermond uitgeroepen tot winnaar van Limburg.

De prijs voor de mkb-vriendelijkste gemeente richt zich op vier pijlers: de tevredenheid van de ondernemers, het imago van de gemeente, de gemeentelijke communicatie en het gemeentelijke beleid en ten slotte de beoordeling van de ondernemers op de prijs/kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke lasten. Aan alle ondernemers is gevraagd naar het rapportcijfer (tussen 1 en 10) voor het ondernemersklimaat van de eigen gemeente. De waardering daarvoor berust op door de gemeente beïnvloedbare factoren, zoals regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen en ondernemersvriendelijkheid. Roermond eindigde bovenaan in de totale ranglijst voor Zuid-Nederland.

Opvallend is ook dat Roermond een goed imago heeft bij ondernemers buiten de eigen gemeente. Bij het onderdeel communicatie en beleid (bijvoorbeeld: heeft uw gemeente een aanspreekpunt voor ondernemers of ondersteunt het ondernemers met stimulerende maatregelen) haalde de gemeente driekwart van de te vergaren punten. Ondernemers in Roermond vinden ook dat ze ‘waar voor hun geld’ krijgen. Ze deelden een dikke voldoende uit aan hun gemeente bij het onderdeel prijs/kwaliteitverhouding gemeentelijke lasten (ozb, reinigingsrechten). Kritiek is er echter ook: de snelheid van betalen kan beter, menen ondernemers.

MKB-Nederland organiseert dit jaar voor de derde keer de tweejaarlijkse landelijke verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Lexnova en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken. In de voorgaande jaren heeft de uitreiking het nodige teweeggebracht. Gemeenten voelden zich uitgedaagd om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Deze prijs is daarmee een belangrijke waakhond die gemeenten blijft aansporen zich meer in te spannen voor het mkb. Van maart tot augustus konden ondernemers via www.mkbvriendelijkstegemeente.nl hun stem uitbrengen.

De landelijke finale van de mkb-vriendelijkste gemeente is op 28 november tijdens de Week van de Ondernemer in de RAI in Amsterdam. Net als twee jaar geleden is er ook deze editie nog een aparte prijs voor de best presterende stad (G36).


« Terug naar het overzicht