Overzicht van veel gestelde vragen (FAQ) omtrent nieuwe opzet

MKB-Nederland organiseert ook in 2015/2016 weer de verkiezing van de MKB-Vriendelijkste gemeente van Nederland. Gemeenten krijgen dit jaar vooraf de gelegenheid om in te tekenen. Lexnova voert namens MKB-Nederland het onderzoek uit. Hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden.

Wordt er ook bij deze editie een landelijke ranglijst gepresenteerd?
Ja. MKB-Nederland presenteert ook bij deze editie een landelijke ranglijst waarop alle Nederlandse gemeenten zullen staan. Ook zal er een ranglijst per provincie worden opgesteld.

Waarom moet ik me dan aanmelden?
Gemeenten die zich vooraf aanmelden ontvangen een uitgebreide rapportage op basis van de vragen die aan ondernemers worden gesteld en concrete aanbevelingen ter verbetering van de dienstverlening. Ook een benchmarkrapport hoort hierbij. Dit is het standaardpakket. Daarnaast is het mogelijk om extra eigen vragen te laten meelopen (Extrapeiling). MKB-Nederland stelt deelnemende gemeenten een toolkit beschikbaar met een voorbeeldbrief voor ondernemers, unieke inlogcodes, beeldmateriaal en nieuwsberichten voor de eigen communicatiekanalen. Bovendien leert de ervaring dat ondernemers die actief door hun gemeente worden uitgenodigd mee te werken, daar meer toe geneigd zijn. Hierdoor is de netto steekproef bij gemeenten die deelnemen fors hoger. Het onderzoek levert hiermee betrouwbaardere en nauwkeuriger resultaten op. 

Wat gebeurt er als ik me niet aanmeld?
Gemeenten die zich niet aanmelden, hebben niet meer de mogelijkheid om achteraf een uitgebreide rapportage inclusief benchmark te ontvangen via MKB-Nederland. Zij kunnen wel aan het eind van het project een bondige rapportage bestellen waarin alleen de positie op de ranglijst staat vermeld en de totaalscores op de vier onderzochte pijlers: tevredenheid, imago, communicatie en beleid, lasten.

Kunnen ondernemers uit mijn gemeente wel stemmen, ook als ik me niet aanmeld?
Ja, ondernemers uit heel Nederland kunnen stemmen op de gemeente van hun vestigingsplaats. Dit kan op www.mkbvriendelijkstegemeente.nl. Er zal dan ook voor elke gemeente een positie op de ranglijst en score op de pijlers opgesteld worden.

Waarom moet ik nu betalen om deel te nemen?
U betaalt niet om deel te nemen aan het onderzoek, maar voor een rapportage op basis waarvan u het ondernemersbeleid in uw gemeente nog verder kunt verbeteren, voor een hogere respons en voor de ontvangst van een toolkit. Betalen voor deze rapportage is bovendien niet nieuw. Ook bij de voorgaande edities van het onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland (2009, 2011 en 2013) was dit het geval. Nieuw is dat wij uitdrukkelijker vooraf gemeenten vragen mee te doen. Dit vergroot het draagvlak. Het tarief is nu weliswaar hoger (echter nog steeds zeer gunstig), maar daar staat meer dienstverlening en een hogere respons tegenover.

Wie verstuurt de uitnodigingsbrieven voor deelname aan het onderzoek aan ondernemers?
De deelnemende gemeente ontvangt een voorbeeldbrief om zelf namens de gemeente, MKB-Nederland en de regionale werkgeversorganisatie van VNO-NCW aan de ondernemers te sturen. Lexnova verzorgt hiervoor, op basis van de adressen die de gemeente levert, een verzendbestand, waarin de uitnodigingbrief wordt gekoppeld aan unieke inlogcodes en een link naar de vragenlijst. 

Wat als ik geen adressenbestand heb?
Als de gemeente niet zelf beschikt over een up-to-date adressenbestand van ondernemers kan Lexnova een bestand inkopen bij de Kamer van Koophandel. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden.

Hoeveel ondernemers worden er aangeschreven en hoe groot is de netto steekproef?
Hoe meer ondernemers er worden uitgenodigd, hoe groter de netto steekproef en des te nauwkeuriger de resultaten zullen zijn. Het aantal ondernemers dat wordt aangeschreven zal in nauw overleg met de gemeente worden bepaald. Voor een betrouwbare uitkomst gaat het onderzoek uit van een respons van gemiddeld 200 ondernemers per gemeente (mede afhankelijk van de omvang van de gemeente).

Wanneer vindt het onderzoek plaats?
Gemeenten hebben in principe tot medio september de tijd om zich aan te melden voor het onderzoek. Alhoewel het al mogelijk is te stemmen, vindt het onderzoek pas echt na de zomer plaats, vanaf september tot en met december. 

Wat kan ik doen om zoveel mogelijk ondernemers te laten stemmen?
Gemeenten ontvangen een voorbeeldbrief en daarnaast een toolkit met een voorbeeld nieuwsbericht voor de eigen communicatiekanalen en om de lokale media te informeren. Ook wordt beeldmateriaal beschikbaar gesteld. Daarnaast zal MKB-Nederland landelijk en regionaal, samen met de regionale organisatie van VNO-NCW, aanvullende acties ondernemen, om ondernemers te attenderen op deze verkiezing.

Wanneer worden de resultaten bekend gemaakt?
MKB-Nederland maakt naar verwachting in het najaar van 2016 de ranglijst bekend.


« Terug naar het overzicht