Hoe word ik MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2013

Gemeenten die een kans willen maken op de titel MKB-vriendelijkste gemeente 2013, zullen aantoonbaar werk moeten maken van het terugdringen van de regeldruk. Ook de omvang en transparantie van de lokale belastingen en heffingen zijn onderwerp van deze tweejaarlijkse verkiezing van MKB-Nederland die dit najaar weer start. Speciale aandacht is er voor de manier waarop gemeenten ervoor zorgen dat het lokale bedrijfsleven zo min mogelijk overlast heeft van opgebroken straten. De resultaten van de verkiezing zullen actief worden ingezet in de lobby bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. De regionaal ambassadeurs van MKB-Nederland, zelf ondernemers, komen vanochtend bijeen en krijgen daarbij een belangrijke rol.

3e uitreiking MKB vriendelijkste gemeente
MKB-Nederland organiseert in 2013 voor de derde keer de tweejaarlijkse landelijke verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente. De prijs dient als oproep aan gemeenten om zich in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf en goed economisch beleid te voeren. In de voorgaande jaren heeft de prijsuitreiking het nodige teweeggebracht. Gemeenten voelden zich uitgedaagd om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Deze prijs is daarmee een belangrijke waakhond die gemeenten blijft aansporen zich meer in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf. Stimuleren van lokaal ondernemerschap is essentieel voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid en komt primair in samenspraak tussen gemeenten en ondernemers tot stand.

Gemeentelijk ondernemersbeleid in beeld 
Met het voortduren van de economische crisis zijn bedrijven al het vet op de botten kwijt, zeker in de bouw en daaraan gerelateerde branches en in sectoren die op consumenten zijn gericht zoals de detailhandel en horeca. Gemeenten moeten daar oog voor hebben en ondernemers tegemoet komen. Het kan niet zo zijn dat hun belastingen, heffingen en leges worden verhoogd om gaten in de begroting te dekken. Ook een teveel aan regelgeving en administratieve lasten belemmeren het ondernemerschap. Speciale aandacht deze editie van de verkiezing is er voor de overlast en economische schade die bedrijven ondervinden bij de uitvoering van grote infrastructurele werken. Onbereikbare winkels, onveilige situaties en gebrekkige communicatie komen nog te vaak voor. Lokaal mkb-vriendelijk aanbesteden, een thema uit de vorige editie, is nog altijd actueel en komt ook terug in de vragen.

De mening van de ondernemer
De verkiezing mkb-vriendelijkste gemeente onderscheidt zich van andere, omdat deze niet wordt bepaald door onderzoek vanachter een bureau, maar door de mening van de ondernemer. De regionaal ambassadeurs zullen samen met de regionaal managers van MKB-Nederland actief colleges van B&W benaderen en in gesprek gaan over het verbeteren van het mkb-ondernemersklimaat. Zij zitten hier deze ochtend voor bij elkaar. De verkiezing zal duidelijk maken of lokale overheden de daad bij het woord voegen. De uitslag zal tevens worden gebruikt bij de lobby voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

Bron: www.mkb.nl 


« Terug naar het overzicht