Bestel nu uw gemeentespecifieke rapport en extra informatie

Per post heeft u op 2 oktober reeds de totale ranglijst van uw provincie ontvangen. Hierbij bieden wij u de mogelijkheid om de gehele rapportage van uw eigen gemeente te bestellen. Hierin staan onder meer de belangrijkste resultaten per pijler - tevredenheid van de ondernemers, imago, communicatie en beleid en lasten - uitgebreid beschreven.

Voor het digitaal toesturen van de eindrapportage van uw gemeente worden eenmalig € 50,- (excl. btw) in rekening gebracht. Deze rapportage ontvangt u, samen met een digitale nota, binnen één werkdag.

Extra informatie
Naast dit basisrapport bieden wij u aan om extra informatie uit het onderzoek over uw gemeente te bestellen. Deze extra informatie is op maat gemaakt en bestaat uit een overzicht van de sterke en zwakke punten van uw gemeente, bezien vanuit de perceptie van uw ondernemers. Ook bevat het aanvullende informatie over het imago van uw gemeente. Hiermee krijgen uw rapportcijfers een duidelijke verklaring en betekenis.De kosten van dit overzicht bedragen € 450,- (excl. BTW). Deze aanvullende informatie ontvangt u binnen twee werkdagen.

Klik HIER om uw gemeentespecifieke rapport te bestellen.


« Terug naar het overzicht