Bergambacht in finale mkb-vriendelijkste gemeente

Bergambacht - 23 oktober 2013. Bergambacht mag zich de mkb-vriendelijkste gemeente noemen van Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Wethouders Dilia Blok en Jan Vente hebben vanmiddag in de MKBuzz de prijs voor regiowinnaar in ontvangst genomen. Bergambacht is daarmee ook automatisch genomineerd voor een plek in de landelijke finale op 28 november in Amsterdam. Daar moet de gemeente het opnemen tegen de drie overige regiowinnaars (Noord-, Oost-, en Zuid-Nederland). Al eerder was Bergambacht uitgeroepen tot winnaar van Zuid-Holland.

De prijs voor de mkb-vriendelijkste gemeente richt zich op vier pijlers: de tevredenheid van de ondernemers, het imago van de gemeente, de gemeentelijke communicatie en het gemeentelijke beleid en ten slotte de beoordeling van de ondernemers op de prijs/kwaliteitsverhouding van de gemeentelijke lasten. Aan alle ondernemers is gevraagd naar het rapportcijfer (tussen 1 en 10) voor het ondernemersklimaat van de eigen gemeente. De waardering daarvoor berust op door de gemeente beïnvloedbare factoren, zoals regelgeving, lokale belastingen, openbare voorzieningen en ondernemersvriendelijkheid. Bergambacht eindigde bovenaan in de totale ranglijst voor West-Nederland.

Opvallend is ook dat Bergambacht een goed imago heeft bij ondernemers buiten de eigen gemeente. Bij het onderdeel communicatie en beleid (bijvoorbeeld: heeft uw gemeente een aanspreekpunt voor ondernemers of ondersteunt het ondernemers met stimulerende maatregelen) haalde de gemeente ruim driekwart van de te vergaren punten. Ondernemers in Bergambacht vinden ook dat ze ‘waar voor hun geld’ krijgen. Ze deelden een dikke voldoende uit aan hun gemeente bij het onderdeel prijs/kwaliteitverhouding gemeentelijke lasten (ozb, reinigingsrechten). Beleid ten aanzien van leegstand en de hoogte van de OZB zijn enkele van de kritiekpunten die ondernemers noemden.

MKB-Nederland organiseert dit jaar voor de derde keer de tweejaarlijkse landelijke verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente. Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Lexnova en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken. In de voorgaande jaren heeft de uitreiking het nodige teweeggebracht. Gemeenten voelden zich uitgedaagd om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Deze prijs is daarmee een belangrijke waakhond die gemeenten blijft aansporen zich meer in te spannen voor het mkb. Van maart tot augustus konden ondernemers via www.mkbvriendelijkstegemeente.nl hun stem uitbrengen.

De landelijke finale van de mkb-vriendelijkste gemeente is op 28 november tijdens de Week van de Ondernemer in de RAI in Amsterdam. Dan wordt duidelijk of Bergambacht erin is geslaagd de landelijke titel, gewonnen in 2011, te prolongeren of niet. Net als twee jaar geleden is er ook deze editie nog een aparte prijs voor de best presterende stad (G36).

Bekijk hier in het interview met onder andere de wethouders van de gemeente Bergambacht.

 


« Terug naar het overzicht